Ediția 2020

În perioada 3-4 octombrie 2020, la Sibiu, se vor desfășura lurările Ediției 2020 a Atelierelor de la Sibiu, tradiționala Sesiune Anuală de Comunicări Științifice Interdisciplinare organizată de un grup din cadrul Departamentului de Științe Tehnice al Universității de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”, București. În acest an, tema aflată în dezbatere este ”Portretul unei schimbări de paradigmă: revoluția sustenabilității”. Sesiunea este deschisă specialiștilor și studenților atât din domeniul arhitecturii și urbanismului, dar și din alte domenii, așa cum se precizează și în Tema ediției din acest an.

© Credit imagine: Vincent Callebaut

Tema Ediției 2020

Portretul unei schimbări de paradigmă: revoluția sustenabilității

Sibiu, 3-4 octombrie 2020

Tema ediției 2020 a Atelierelor de la Sibiu este sugerată de cartea lui Andres R. Edwards, The Sustainability Revolution: portrait of a paradigm shift, publicată în Canada în 2005. După cum subliniază autorul cărții, ceea ce astăzi numim „revoluţia sustenabilităţii” are la bază idei și concepte explorate pentru prima dată în anii ‘70. Ele au dobândit consistenţă în 1987, prin Raportul Brundtland intitulat “Our Common Future”, unde dezvoltarea sustenabilă este definită ca fiind acea dezvoltare care „satisface nevoile prezentului fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile sale nevoi”.

Deşi preocupările pentru dezvoltarea sustenabilă se manifestă frecvent prin campanii de protecţie a mediului natural, valorile acesteia acoperă o problematică mult mai largă şi vizează toate sectoarele societăţii. În conturarea inițială a conceptului, s-a considerat că dezvoltarea sustenabilă se sprijină pe trei „piloni”: dezvoltarea economică, dezvoltarea socială și protecţia mediului. În 2001, în documentul UNESCO intitulat ”Universal Declaration on Cultural Diversity”, se afirma faptul că „diversitatea culturală este la fel de necesară pentru umanitate ca biodiversitatea pentru natură” și că dezvoltarea sustenabilă nu poate fi înțeleasă „doar în termeni de creștere economică, ci și ca mijloc de a dobândi o existență intelectuală, emoțională, morală și spirituală mai satisfăcătoare”.

 

În 2011, prin Declarația de la Paris ”On heritage as a driver of development”, ICOMOS recunoaște fără echivoc cultura ca fiind cel de al patrulea pilon al dezvoltării sustenabile, subliniind „rolul important pe care cultura îl joacă în cadrul dezvoltării” și faptul că ea „este o componentă esențială a dezvoltării umane […] care asigură creșterea economică și stăpânirea proceselor de dezvoltare.” Declarația de la Paris promovează un proces de dezvoltare care să integreze patrimoniul cultural considerat un aspect vital al sustenabilității dezvoltării oricărei societăți.

În prezent, revoluția sustenabilității este în plină desfășurare și afectează toate sectoarele de activitate. În particular, dezvoltarea sustenabilă a devenit o țintă expresă a educației de arhitectură conștientă de misiunea sa de a pregăti specialiști care se vor confrunta în practica profesională cu problematicile multiple asociate acestui concept. O educație adaptată proiectării pentru o dezvoltare sustenabilă a societății presupune nu doar o cultură vastă și cunoștințe noi în domeniul tehnologiilor, ci, întâi de toate, un nou mod de a gândi arhitectura și dezvoltarea orașelor ținând cont de efectele economice, sociale și cele asupra mediului pe care fiecare gest constructiv le are, fără a omite nevoia de a utiliza rațional resursele existente, inclusiv cele construite.
Ca și edițiile precedente, ediția 2020 a Atelierelor de la Sibiu propune un schimb de idei pluridisciplinar, ilustrând preocupări și puncte de vedere diverse în contextul larg al temei propuse. Ca urmare, organizatorii vă invită să împărtășiți cu ceilalți participanți gânduri și opinii, experiențe profesionale și rezultate ale unor cercetări personale, cu referire la diverse aspecte ale dezvoltării sustenabile în arhitectură și urbanism. Problematicile multiple și perspectivele de abordare diverse vor schița un portret al schimbării de paradigmă determinate de revoluția sustenabilității în sfera noastră de activitate cu impact major asupra mediului construit.

 

Cei interesați să ni se alăture la Sibiu, fie că doresc să prezinte o lucrare sau doar să participe la conferințe și la activitățile conexe, sunt invitați să completeze formularul de înscriere.

Calendar

 

15 iunie 2020 Lansarea evenimentului
4 septembrie 2020 Termen limită pentru predarea rezumatelor și înscrierea participanților
15 septembrie 2020 Confirmarea acceptării comunicării de către organizatori
3-4 octombrie 2020 Desfășurarea evenimentului

Programul sesiunii poate fi consultat aici.

© Credit imagine: Vincent Callebaut

Locul de desfășurare

Lucrările ediției din acest an a Atelierelor de la Sibiu se vor desfășura în Sala Atrium a Primăriei Municipiului Sibiu. Vom publica detalii suplimentare în curând.

© Credit imagine (Primăria Municipiului Sibiu, Sala Atrium): dr. arh. Liviu Gligor

Contact

Pentru orice alte informații, vă rugăm să contactați prin email secretariatul Atelierelor de la Sibiu.

© Credit imagine: dr. arh. Radu Pană